Västgöta Nation

HZ Bygg har utfört ett fönsterbyte på studentlägenheter tillhörande Västgöta Nation. Fönsterna i lägenheterna har uppgraderats till 3-glas fönster, som håller bra isolering och har en positivt inverkan på både energiförbrukning och den allmänna livskvaliteten då det skyddar från buller och oljud som kommer utifrån. 

BRF Svanhild

I korsningen Vretgränd/Bangårdsgatan renoverar HZ Bygg 80 balkonger på två hyresfastigheter. Arbetet innebär bland annat att ta bort betongen på balkongernas sidor och att sätta in nytt glas.

Byggtid: Cirka fyra månader

Balkongrenovering Uppsala

Skomakargatan

Uppsala Hem – Skomakargatan, ombyggnad av lokal till 4st lägenheter och fasadarbeten i hela fastigheten.

Alma förskola

På uppdrag av Östhammars kommun renoverar vi och bygger ut Alma förskola i Alunda. Nybyggnaden avser tre avdelningar om cirka 800 kvadratmeter och ombyggnationen två avdelningar om cirka 500 kvadratmeter. De nybyggda avdelningarna besiktigades i juni 2018 och är i drift sedan hösten 2018. De två ombyggda avdelningarna slutbesiktigas i december 2018.

Byggtid: November 2017-december 2018