Kulturbyggnader

Renovering och uppfräschning med varsamhet och expertis

Uppsala med omnejd har många byggnader som benämns som kulturbyggnader. Renovera och bygga om kulturbyggnader kräver erfarenhet och expertkunskaper. Det kan vara privata fastigheter, bostadsrättsföreningar, kommersiella och offentliga lokaler. Vi har den kunskap och kompetens som krävs vid renoveringar och uppfräschningar av kulturbyggnader. 

Varsamhet, historisk kunskap och hantverksskicklighet genomsyrar vårt arbete när vi utför renoveringar av kulturbyggnader. Vi erbjuder våra kunder lösningar som gör att vi tillsammans bevarar historisk intressanta byggnader för framtida generationer. Hos oss kan du känna förtroende i att varje steg i renoveringen präglas av expertkunskap. Vi erbjuder våra kunder närvaro, delaktighet och beslutsvägar som är korta.

Bevarande och modernisering av kulturbyggnader för framtiden – expertkunskap och samarbete

Vi arbetar med att bevara och samtidigt modernisera kulturbyggnader. Ombyggnationer kan krävas för att möta tekniska krav och tillgänglighet. Genom noggrann planering och gedigen efterforskning kan vi bevara kulturbyggnader och miljöer för framtiden. Samtidig som byggnaden lever upp till moderna krav. När vi tar på oss uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden. Varje steg görs med omtanke av historiens vingslag samtidigt som slutresultatet ska leva upp till ställda krav på funktion. Från att bevara vackra målningar och stuckaturer till att byta fönster. 

I många projekt kring kulturbyggnader ställs höga krav av myndigheter. Det innebär att finns det behov av att samla expertis från olika yrkeskategorier. Vi arbetar utefter totalentreprenad och utförandeentreprenad. Det gör att vi kan ta hand om hela projektet eller delar. Vilket som har kunden alltid möjlighet att komma med specifika krav. Tillsammans hjälps vi åt att bevara viktiga miljöer för framtida generationer.

Kulturbyggnader som lever upp till moderna krav

Oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs i en kulturbyggnad kan det behövas moderniseras. Det kan vara att fasaden behöver åtgärdas, fönster bytas eller renoveras eller anpassa lokaler och rum efter moderna krav. För att inte förstöra tidstypiska detaljer finns det många utarbetade regler att följa. Vi har expertisen i vårt företag och arbetar med de externa experter är nödvändiga utefter ställda krav. Det kan handla om färgsättningar, hur fönster måste harmonisera med byggnadens historia till brandsäkerhet. 

En viktig del är att bevara den särart och den tidsepok som byggnaden tillhör. Som ägare av en kulturbyggnad förstår vi att du månar om att ombyggnationer och renoveringar ska leva upp till dina och andra intressenters förväntningar. Hos oss får du det stöd du behöver för att bevara och modernisera kulturbyggnader. Varje kulturbyggnad är unik och står du inför ett behov av renovering kan du kontakta oss. 

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Bild på Martin Andersson, HZ Bygg

Martin Andersson

Projektledare
070-943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se