Bostadsrättsföreningar

RENOVERING OCH OMBYGGNAD FÖR BRF:ER

Vi hjälper bostadsrättsföreningar i Uppsala med omnejd med olika typer av renoveringar. Vårt huvudkontor är placerat i Uppsala, vi utför våra tjänster på totalentreprenad och utförandeentreprenad. Som lokalt företag i Uppsala är vi insatta i de krav kommunen ställer vid renoveringar av bostadsrätter.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar helhetslösningar och kan arbeta tillsammans där kraven är specifika. När det kommer till erfarenhet har vi många års erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar att hitta energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar. Framför allt inom fönsterrenovering, fönsterbyten, renoveringar av balkonger och byte av balkonger. Vi utför också andra typer av renoveringar och byggnationer.

Bostadsrättsföreningar, bli mer energieffektiva

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att bli mer energieffektiva genom att bland annat renovera fönster eller byta fönster. Gamla fönster kan leda till 35 % mer energiåtgång i jämförelse med moderna. . Några vanliga typer av fönster vi arbetar med är:

  • Energifönster som släpper ut lite värme och isolerar mot ljud
  • Vridfönster som ökar säkerheten och är lätta att underhålla
  • Fasta fönster i kombination med öppningsbara fönster
  • Vi kan anpassa fönster efter krav på harmonisering med fastigheter

Nya fönster hjälper inte bara till att sänka energikostnader. Sommartid släpper moderna fönster in mindre solljus och på så sätt värms inte bostäderna upp lika mycket. Det skapar en bättre boendemiljö i huset året om. Inför projektet hjälper vi till med detaljer som behov av ventiler och utformning av beslag.

Installera Solpaneler för Lägre Energikostnader och Bättre Miljö

HZ Bygg erbjuder högkvalitativa solpaneler för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. Solpaneler kan hjälpa till att producera egen el och minska beroendet av energibolag samtidigt som de förbättrar fastighetens energieffektivitet. HZ Bygg erbjuder skräddarsydda lösningar och arbetar med modern teknik för att säkerställa att solpanelerna fungerar effektivt och pålitligt under lång tid. Läs mer här!

Kontakta oss för att få reda på mer om hur de kan hjälpa dig att installera solpaneler på din fastighet.

Bostadsrättsföreningar och balkonglösningar

Vi har lång erfarenhet av att utföra balkongrenoveringar och byten av balkonger i Uppsala. Uppsalas speciella blandning av byggnader gör att Uppsala kommun har högt ställda krav när det kommer till exempelvis inglasning av balkonger. Vi tar hänsyn till:

  • Balkongrenoveringar och byten av balkonger ska harmonisera med byggnaden
  • Färg, form och olika detaljer ska vara i enlighet med ställda krav från myndigheter
  • Renoveringar och byten av balkonger ska skapa mervärde för boende
  • Våra lösningar ska vara kostnadseffektiva och klara högt ställda krav

Vi utför renoveringar och byten av balkonger på totalentreprenad. Genom vår expertis på krav som ställs levererar vi helhetslösningar i dialog med bostadsrättsföreningen.

När det kommer till inglasning av balkonger kan vi skapa mervärde åt bostadsrättsföreningen. Genom att glasa in balkonger skapas möjligheter för boende att vistas mer på balkongen. Inglasning av balkonger ställer stora krav på utförandet och säkerheten. Här arbetar vi efter alla krav som ställs. Det gäller såväl bygglovskrav, brandkrav och andra krav från myndigheter. Kontakta oss för mer information och diskutera framtida planer. Vi hjälper er att hitta ekonomiskt hållbara lösningar för framtiden.

Visa referenser

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Håkan Zillén

Platschef
070-943 91 01
hakan.zillen@hzbygg.se


Referensprojekt