Industribyggnader

Vi bygger framtidens industribyggnader

Vi bygger industribyggnader för lätt industri på totalentreprenad och utförandeentreprenad i Uppsala med omnejd. Det gäller såväl nybyggnation som renoveringar och ombyggnadsarbeten. Vi bygger moderna industrihallar i nära samarbete med beställaren och tar ansvar från idé till färdigt projekt.

Vid nyproduktion av industribyggnader tar vi helhetsgrepp, från förstudie till projektledning och utförande. Finns det behov tar vi även in projektörer (såsom arkitekter, konstruktör och andra konsulter) som har specialistkunskap inom området.

Projektering för hållbara och skräddarsydda industribyggnader

I projekteringen ställer vi höga krav på hållbarhet och framtidens byggkrav.

När du anlitar oss får du:

 • Projektering som tar hänsyn till önskemål och krav.
 • Kunskap och erfarenhet om funktionella krav som är ställda på olika industrier.
 • Möjlighet att skräddarsy industrihallar efter estetiska krav.
 • Optimering av ytor invändigt som utvändigt.
 • Inbyggd flexibilitet för att maximera hållbara lösningar vid önskemål.

Vi kan bygga industribyggnader/industrilokaler anpassade efter typ av industri och storlek. Självklart får du det enligt dina önskemål och behov. Vi kan möta krav på kylanläggningar och andra typer av krav och önskemål som beställaren har. Alltid med fokus på energieffektivitet och hållbarhet. 

Totalentreprenad för industribyggnader – Vi tar hand om hela byggprocessen

Vi är vana att arbeta med högt ställda krav från beställare. Du kan anlita oss för bygge av industribyggnader på total-eller utförandeentreprenad. Det beror beroende dina krav och önskemål som beställare. Vi använder oss av kvalitetssäkringssystem och kan hantera alla krav från myndigheter som det är ställda på dokumentation och protokoll. Det gäller såväl offentliga byggnader som till företag. 

Vi tar hand om hela byggprocessen så du får en industribyggnad som är färdig för uppstart av din verksamheten. Eftersom nybyggnationer av industrihallar är ett komplext arbete, som kräver koordinering av underentreprenörer, är totalentreprenad många gånger det bästa alternativet. Därför är våra arbetsmetoder är systematiska och följer hela tiden projektplanen.

Vi utför all planering och projektering, det inkluderar att se till att alla nödvändiga tillstånd är på plats inför varje moment. Vilket gör, att arbetet löper på effektivt och när industrihallar är klara kan du vara säker på att allt är besiktigat och prövat enligt krav. Det gäller såväl anläggningar som installationer.

Vad kostar det att bygga en anpassad industribyggnad – en närmare titt på faktorer som påverkar priset

Innan alla krav är inventerad är det svårt att ge ett exakt pris, även verksamhetsområde påverkar. Några andra faktorer som påverkar är:

 • Projektets omfattning, det vill säga om det är total-eller utförandeentreprenad.
 • Vilken typ av förutsättningar som finns på byggplatsen och förarbetet som krävs.
 • Vilka krav som ställs på dimensioner utifrån verksamheten. Det inkluderar behov och användning.
 • Lagstadgade krav från myndigheter när det kommer till exempelvis ventilation och brandskydd men även energikrav.
 • Eventuella specialanpassningar som önskas eller tekniska krav som beställaren anger.
 • Om det är nybyggnation, ombyggnation eller renovering för att anpassa lokaler till industrin.

Vi har alltid lösningar, även vid de mest komplexa projekt. Oavsett om det gäller nybyggnation eller anpassningar av lokaler, kan vi ta fram en lösning. Med rätt kompetens på rätt plats ser vi till att möta kraven som är ställda på industribyggnader.

Är det dagsatt projektera?
Få en dedikerad projektledare från HZ Bygg!

När det är dags att projektera ska du kontakta oss. Vi ser till att du får en dedikerad projektledare. Projektledaren ser till att hålla ihop projektet från idé till att du får nycklarna i handen. Vi går igenom alternativ och ser till att alla krav är uppfyllda, både beställarens och lagstadgade krav. 

Visa referenser

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Linus Leino

Projektledare
073-059 19 99
linus.leino@hzbygg.se


Referensprojekt