Integritetspolicy

Integritetspolicy för vår webbplats

Introduktion

Håkan Zillén Bygg AB är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du:

 • Blir kund hos oss eller begär en offert.
 • Använder vår webbplats och andra digitala kanaler.
 • Kommunicerar direkt med oss.

De uppgifter vi samlar in inkluderar:

 • För- och efternamn.
 • Befattning.
 • Företag
 • Adress.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Organisationsnummer för juridiska personer.
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats, anonymiserad i enlighet med Googles standarder för dataskydd.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att:

 • Identifiera dig som kund och fullgöra våra avtal.
 • Förbättra och anpassa din upplevelse av våra tjänster.
 • Skicka information, erbjudanden och marknadsföringsmaterial som du kan ha intresse av, förutsatt att du har godkänt detta.
 • Analysera användningen av vår webbplats för att förbättra dess funktion och innehåll.
 • Administrativa syften, inklusive fakturering och affärsrelaterad kommunikation, där organisationsnumret används.

Laglig grund

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på:

 • Fullgörande av avtal när du blir kund eller begär en offert.
 • Ditt samtycke för marknadsföringskommunikation och vissa typer av cookies.
 • Vårt berättigade intresse för att analysera och förbättra vår webbplats och tjänster samt för administrativa syften relaterade till våra affärsoperationer.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina uppgifter med:

 • Underleverantörer och samarbetspartners som behöver informationen för att kunna fullgöra sina tjänster mot oss eller direkt mot dig.
 • Juridiska och regulatoriska myndigheter, vid behov, för att uppfylla våra lagliga förpliktelser.

Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig åtkomst, förstörelse och oavsiktlig förlust.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.
 • Begära begränsning av behandling och invända mot behandling.
 • Återkalla ditt samtycke, där så är tillämpligt.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på de uppgifter som anges nedan.

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Kontaktinformation

För frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Adress: Verkstadsgatan 10, 753 23 Uppsala
E-post: johan.zillen@hzbygg.se
Telefon: 018-538 346

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se