Bygger skolor & förskolor

Skolor för morgondagen – låt oss hjälpa dig bygga dem

Vi bygger skolor för framtiden där hållbarhet och miljö är i fokus. Barn och ungdomar tillbringar stora delar av dagen i skolan. Därför är det viktigt att skolans lokaler är byggda utifrån trivsel och som underlättar lärande. Skolbyggnader ska också vara trygga. Därför hittar vi lösningar som ökar tryggheten och som samtidigt bidrar till att minska risken för olika former av skadegörelse.

När vi utformar skolor görs det i samarbete med olika experter och beställaren. Vi ställer höga krav på att arbeta för framtiden, det gör vi genom att ta hänsyn till miljön och därmed kommande generationer. Våra erfarenheter av att bygga och renovera skolor gör att vi kan välja material som lever upp till högt ställda krav på funktion.

Bygg skolor för framtiden – vår erfarenhet och kompetens gör skillnad

Bygga skolor är ett utmanande och projekt som kräver erfarenhet. I en skola ska barn få lust att lära, kunna umgås och lära sig sociala färdigheter. Samtidigt ska lärare ha en bra arbetsmiljö och byggnaderna kostnadseffektiva. Några punkter vi har identifierat som grundläggande vid skolbyggnationer är:

  • Skapa skollokaler som formges för pedagogiskt lärande
  • Utrymmen som uppmuntrar till fysisk aktivitet 
  • Skapa flexibla lösningar som är anpassningsbara över tid 
  • Vikten av hållbarhet. För miljön, socialt och ekonomiskt
  • Vara lättstädade och hygieniska

Skolan blir ofta som ett andra hem för barn och samtidig är det en arbetsplats. Vi bygger skolor som ska främja kombinationen av vuxennärvaro samtidigt som lärare kan ha lugna arbetsrum. Genom god dialog med beställare kan vi tillsammans identifiera de behov verksamheten har. Vi utför hela projekteringen till färdiga byggnader. 

Bygger skolor som formar våra framtida generationer

Skola och förskola har en viktig roll i att forma kommande generationer. Därför har vi en holistisk syn på skolan och strävar efter att skapa byggnader som uppfyller sin roll inom samhällsnyttan.

  • Vi tar hänsyn till förutsättningarna för att elever ska kunna få så bra studieresultat som möjligt och skapar tilltalande matsalar där barn kan få matro och mer ork.
  • Vi lägger också stor vikt vid arkitektur och utemiljö och ser till att flexibilitet finns inbyggd för eventuella ombyggnationer i framtiden.
  • Vi tar hjälp av nödvändig expertis för att bygga skolor för framtidens generationer och utför hela projekteringen till färdiga byggnader.

Ta gärna del av våra referenser från tidigare projekt nedan.

Visa referenser

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Bild på Martin Andersson, HZ Bygg

Martin Andersson

Projektledare
070-943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se


Referensprojekt