Renoveringen av Lyckebo förskola står snart klar

I juni förra året startade renoveringsarbetet av Lyckebo förskola i Storvreta i Uppsala. Projektet avsåg bygge av ett nytt storkök samt en extra förskoleavdelning. Enligt plan skulle förskolan ha stått klar så sent som i höstas men med en pandemi och andra oroligheter som präglat världen blev leveranser och sedermera datumet för inflyttning framflyttat.

HZ bygg har varit med redan från starten. Man fick tidigt sätta sig in i projektet och har varit med hela vägen från planering till genomförandet av renoveringen. Under renoveringens gång har projektet utökats och blivit större än vad det var tänkt från början. Planen var att den nya förskoleavdelningen och det tillhörande storköket skulle stå klart till årsskiftet 21/22. Den planen gick dessvärre i kras. Men när solen börjar titta fram igen börjar det också ljusna för projektet. För ett par veckor sedan besiktades byggnaden som snart är redo att användas. Innan köket kan tas i bruk behöver en del storköksutrustning komma på plats.

– Projektet har gått som beräknat förutom det faktum att leveranstiderna har försenats i och med de oroligheter som råder i världen. Vi har stått utan nödvändigt material som har gjort att vi inte kunnat slutföra projektet i tid. Det fick vi adresserat redan i början av januari och har sedan dess vetat om att det kommer dra ut på tiden innan vi har tillgång till de sista nödvändigheterna. Nu hoppas vi att resterande utrustning ska vara på plats inom en snar framtid, säger Linus Leino, projektledare för renoveringen av Lyckebo förskola.

Reaktionerna för projektet har varit genomgående positiva. Redan nu planeras det för ytterligare tre etapper som ska renoveras. I kommande etapper ingår bland annat en planerad renovering av förskolans utemiljö.

– Personalen på förskolan är nöjda med renoveringen. Det har visat sig att man tycker att lokalerna upplevs större i verkligheten än vad de upplevdes på ritningen. Det är alltid ett bra betyg, avslutar Linus.

Kund:
Skolfastigheter

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad

Uppdrag
Bygg nytt storkök och en extra förskoleavdelning.

Ort:
Storvreta, Uppsala

Projektansvarig
Linus Leino
Projektledare
+ 4673 059 19 99
linus.leino@hzbygg.se

Visa alla nyheter