Projekt

 • Renovering av Bälinge skola: Får ett lyft

  Uppsala kommun skolfastigheter har valt HZ Bygg för att ytskiktsrenovera Bälinge skola. Projektet påbörjades denna sommar och innefattar en total ytskiktsrenovering som nya golv och mattor, nytt undertak samt målning.…

 • Brf Grinnar i Uppsala får ny kostym

  HZ Bygg påbörjar en omfattande renovering som kommer att förvandla bostadsrättsföreningen Brf Grinnar, belägen i centrala Uppsala. Renovering av fasad, balkonger och fönster Projektet omfattar en fullständig uppgradering av husets…

 • Takbyte på Gamla Uppsala skola

  Gamla Uppsala Skola, belägen i Uppsala, har nyligen genomgått en omfattande takrenovering på sin KY-utbildningsbyggnad. Det tidigare yttertaket hade blivit uttjänt och led av problem som läckage under regnperioder. För…

 • Fuktsanering på Funbo förskola

  Funbo förskola är en relativt ny förskola, byggd 2005, där man fått problem med gammal byggfukt som blivit kvar sedan huset byggdes. Fukt från betongen i golvplattan blöter upp mattorna…

 • renoveirng etapp 2 byggnation av lyckebo förskolo

  Renovering av Lyckebo Förskola går in på etapp två

  Renoveringsarbetet på Lyckebo förskola i Storvreta, Uppsala fortsätter nu in på sin andra etapp. HZ bygg har funnits med ända från start och ursprungligen avsågs bygge av nytt storkök samt…

 • Vattenfall logga

  Transformatorstation åt Norrtälje energi

  HZ Bygg har fått uppdraget att bygga en ny transformatorstation åt Norrtälje energi. Byggnaden kommer att rymma två stora transformatorer. Då infrastrukturen för elkraft i Sverige byggs ut krävs fler…

 • Islamiskt center i Stenhagen

  HZ Bygg har utfört markarbeten/sprängning och gjutit en källarplatta för det blivande Islamiska centret i Stenhagen, Uppsala. Den totala markytan ligger på 3650 kvm och hela byggnaden kommer att bli 1200 kvm…

 • heidenstamstorg till och ombyggnad för fastighetsägaren Bylero

  Ny utökad tillbyggnad till ICA på Heidenstams torg

  HZ Bygg har tecknat avtal med en ny fastighetsägare, och även ett nytt projektledningskontor, Bylero, som under ett halvsekel bistått bygg- och fastighetsbranschen med konsult- och projektledartjänster. Nuvarande projekt gäller…

 • Byggnation av provanläggning till Vattenfalls Carpe Futurum

  HZ Bygg har fått i uppdrag av Vattenfall att bygga en ny del till deras biobränsleanläggning, Carpe Futurum i Uppsala. Uppdraget är en totalentreprenad och beräknas stå klart i december…