Projekt

 • Transformatorstation åt Norrtälje energi

  HZ Bygg har fått uppdraget att bygga en ny transformatorstation åt Norrtälje energi. Byggnaden kommer att rymma två stora transformatorer. Då infrastrukturen för elkraft i Sverige byggs ut krävs fler…

 • Islamiskt center i Stenhagen

  HZ Bygg har utfört markarbeten/sprängning och gjutit en källarplatta för det blivande Islamiska centret i Stenhagen, Uppsala. Den totala markytan ligger på 3650 kvm och hela byggnaden kommer att bli 1200 kvm…

 • heidenstamstorg till och ombyggnad för fastighetsägaren Bylero

  Ny utökad tillbyggnad till ICA på Heidenstams torg

  HZ Bygg har tecknat avtal med en ny fastighetsägare, och även ett nytt projektledningskontor, Bylero, som under ett halvsekel bistått bygg- och fastighetsbranschen med konsult- och projektledartjänster. Nuvarande projekt gäller…

 • Byggnation av provanläggning till Vattenfalls Carpe Futurum

  HZ Bygg har fått i uppdrag av Vattenfall att bygga en ny del till deras biobränsleanläggning, Carpe Futurum i Uppsala. Uppdraget är en totalentreprenad och beräknas stå klart i december…

 • Totalentreprenad av Vattholma skola

  HZ Bygg har fått uppdrag av Uppsala Skolfastigheter att förbättra ventilationen och miljön på Vattholmaskolan. Ett uppdrag som sker under hela sommarlovet för eleverna och inpå höstterminen. På skolan går…

 • “BKMA har effektiviserat vår byggprocess”

  Hösten 2021 lanserades verksamhetsledningssystem BKMA, som från årsskiftet ersätter det tidigare systemet BF9K. BKMA står för Byggföretagens certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. HZ Bygg var det första företaget som…

 • Renoveringen av Lyckebo förskola står snart klar

  I juni förra året startade renoveringsarbetet av Lyckebo förskola i Storvreta i Uppsala. Projektet avsåg bygge av ett nytt storkök samt en extra förskoleavdelning. Enligt plan skulle förskolan ha stått…

 • Takrenovering av Domarringens skola 

  Domarringen är en F-5 skola med ca 630 elever. Skolan är belägen i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala. HZ Bygg har fått i uppdrag av fastighetsägaren att renovera taket på de…

 • Nybyggnation av förskola i Östhammar

  Vid Frösåkerhallen i Östhammar kommer en förskola vid namn Fröet att byggas. HZ Bygg har genom offentlig upphandling fått kontrakt för att uppföra detta projekt. Förskolan beräknas vara klart i…