Renovering av Lyckebo förskola i Storvreta

HZ bygg är i fullgång med renoveringen av Lyckebo förskola. Ett byggprojekt där fokus ligger på att leverera ett nytt storkök och en förskoleavdelning. Uppdraget är via ramavtal med Skolfastigheter i Uppsala. 

Lyckebo förskola ligger centralt i Storvreta och består av två fastigheter. I Storköksbyggnaden är renoveringen igång för fullt. Befintlig storkök och matsalsbyggnad ska ersättas av nytt storkök och en extra förskoleavdelning. För att förskolans verksamhet inte ska bli lidande mer än nödvändigt såg HZ Bygg till att göra förebyggande åtgärder.

–        Vi började med att ordna ett provisoriskt mottagningskök och diskrum. Detta för att personalen på förskolan ska kunna värma mat och diska även under renoveringen, berättar Linus Leino, projektledare. 

HZ Bygg blev kontaktade i början på januari om det kommande uppdraget. Under våren påbörjades projektering vilket bland annat innebär att ta fram ritningar och olika discipliner såsom el, rör, ventilation m.m. Beställaren har tagit fram ritningar. HZ Bygg är med i planeringen för att bidra med sin kunskap, sina tankar och idéer. Detta för att hjälpa beställaren att uppnå sina mål på bästa sätt. Innan sommaren revs allt förutom ytterväggar och tak i byggnaden. Nu är HZ Bygg i fullgång med att bygga. 

–        Det är roligt att få förtroende att få göra förskolans storkök! Vi ska se till att det här blir ett funktionellt och modernt kök. Vi arbetar för att de krav och önskemål som framförts ska bli uppfyllda, säger Linus. 

Ytan som HZ Bygg renoverar är på 250 kvm. Den består av hälften kök. Den andra hälften ska fungera som en extraavdelning för förskolan. Denna del har tidigare varit matsal. Planen är att projektet ska vara färdigt vid årskiftet. 

HZ Bygg har mycket erfarenhet av att arbeta på skolor och anpassar byggprocessen till verksamheten genom att ha ett stort fokus på säkerhet.

–        Säkerheten går först! Genom avspärrningar och inhängnad ser vi till att ingen kommer till skada, Då det är mycket barn som rör sig runt byggnaden  berättar Linus. 

Kund:
Skolfastigheter

Byggtid
Juni 2021 – September 2021

Entreprenadform:
Utförandeentreprenad

Uppdrag
Bygg nytt storkök och en extra förskoleavdelning.

Ort:
Storvreta, Uppsala

Projektansvarig
Linus Leino
Projektledare
+ 4673 059 19 99
linus.leino@hzbygg.se

Visa fler projekt inom Nyheter Kontakta oss