Vattenfall logga

Transformatorstation åt Norrtälje energi

HZ Bygg har fått uppdraget att bygga en ny transformatorstation åt Norrtälje energi. Byggnaden kommer att rymma två stora transformatorer.

Då infrastrukturen för elkraft i Sverige byggs ut krävs fler transformatorstationer för att möta nya krav på detta område. Härmed har HZ Bygg fått uppdraget från Norrtälje energi att projektera och bygga en teknikbyggnad för en ny transformatorstation. Vattenfall är totalentreprenör och installerar transformatorerna.

HZ Byggs uppdrag innefattar projektering av uppdraget, markarbeten, byggnation samt ventilation.

Visa fler projekt inom Notiser Kontakta oss