heidenstamstorg till och ombyggnad för fastighetsägaren Bylero

Ny utökad tillbyggnad till ICA på Heidenstams torg

HZ Bygg har tecknat avtal med en ny fastighetsägare, och även ett nytt projektledningskontor, Bylero, som under ett halvsekel bistått bygg- och fastighetsbranschen med konsult- och projektledartjänster.

Nuvarande projekt gäller fastighetsägarens hyresgäst ICA vid Heidenstams torg i Uppsala. En gammal, omodern utbyggnad ska rivas och ersättas med en ny, fräsch och funktionell till- och utbyggnad.

Med den nya utbyggnaden om cirka 200 kvm kommer ICA att utöka sina försäljningsytor och pakethantering. Exteriören bidrar även med ett rejält lyft för Heidenstams torg.

Visa fler projekt inom Hyresgästanpassning Kontakta oss