Bilder från byggnationen av Vattenfalls biobränsleanläggning i Uppsala

HZ Bygg fick i uppdrag av Vattenfall att konstruera en provtagningsanläggning som är en ny del av värmeverket Carpe Futurum. Vi skrev en artikel tidigare om byggnation och uppdraget.
Den nya anläggningen ska kontrollera vad det är för typ av biomassa som ska tippas innan bränning.

Vattenfall har flera liknande provtagningsanläggning runt om i Sverige, men den nya anläggningen blir den första i Uppsala.

Visa fler projekt inom Notiser Kontakta oss