Byggnation av provanläggning till Vattenfalls Carpe Futurum

HZ Bygg har fått i uppdrag av Vattenfall att bygga en ny del till deras biobränsleanläggning, Carpe Futurum i Uppsala. Uppdraget är en totalentreprenad och beräknas stå klart i december 2022.

(Se bilder från projektet här)

Vattenfalls värmeanläggning i Uppsala består av olika enheter som producerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Nära 95 % av alla fastigheter i Uppsala värms upp av fjärrvärme.

I mars 2022 utökade Vattenfall deras värmeanläggning i Boländerna med biobränsleanläggningen Carpe Futurum. Namnet, som betyder ”fånga framtiden”, ska spegla Vattenfalls omvandlingsprogram där målet är att fasa ut alla fossila bränslen i deras värmeproduktion.

Vattenfall har tidigare eldat med torv, som är ett fossilt bränsle, men går nu alltmer över till att elda med biomassa såsom skogsflis, returträ och bark. Den nya biobränsleanläggningen minskar koldioxidutsläppen, och därmed klimatavtrycket, med 50 %.

Bygga en testanläggning

HZ Bygg har fått i uppdrag av Vattenfall att konstruera en provtagningsanläggning som en ny del av värmeverket Carpe Futurum. Syftet med anläggningen är att ge bättre kontroll på vad för typ av biomassa som tippas innan bränning.

Innan en lastbil lastar av biomassan behöver den stanna vid den nya testanläggningen för att få bränslet provat. Detta kommer att göras med en kran som samlar upp ett prov av bränslet. Provet kommer sedan att analyseras i ett labb. Lastbilen åker därefter vidare och tippar inne i pannan.

Vattenfall har flera liknande provtagningsanläggning runt om i Sverige, men den nya anläggningen blir den första i Uppsala. Detta innebär att HZ Bygg blivit försedda med tydliga specifikationer från Vattenfall på vad de förväntar sig. En som ser fram emot bygget är Martin Andersson som är tilldelad rollen som projektledare för bygget.

– Det är roligt att bygga åt en så pass stor aktör. De är tydliga med vad de vill ha. Det ger trygghet och frihet för hur vi kan rita hur anläggningen ska se ut, säger Martin Andersson, projektledare på HZ Bygg.

Spänt världsläge

Bygget startar i september och kommer stå klart i december 2022. Däremot gör inte det spända världsläget det enklare att få tag i material.

– Vi hade först en pandemi som skakade vår värld. Efter det så bröt ett krig ut och det gör inte det enklare att få tag i råvaror samt komponenter. Stål och teknik är bristvara och viktigt för att anläggningen ska kunna fungera korrekt, säger Martin.

Men han är övertygad om att det kommer bli bra.

– Jo såklart är det en utmaning. Vi arbetar stenhårt för att få tag i resurser och material. Det kommer bli bra det här.

Byggprocessen startar

Nu är HZ Bygg inne i projekteringen där man planerar bygget och tar fram ritningar för hur anläggningen ska se ut. I den finns beskrivningar av alla funktioner och tekniska lösningar så att man får med det i samband med produktionen. 

Under vecka 35 beräknar HZ Bygg att producera ett stålskelett. I september kommer man att bygga för att få till väggar, fönster och tak. Avslutningsvis kommer byggnaden inredas, och till sist kommer olika viktiga system att installeras.

Smidig samarbetspartner i en levande arbetsplats

Det är inte första gången som HZ Bygg gör arbete för Vattenfall. Tidigare har man arbetat med Vattenfalls eldistribution och ställverk med olika stationer. Denna gång kommer de arbeta inne i ett område där det är många andra aktörer som verkar.

– Det är inte bara viktigt att anläggningen blir bra. Vi vill vara en smidig samarbetspartner med eftersom det finns inne i området andra aktörer som arbetar, till exempel ombyggnationer och servicearbeten. Det är en levande arbetsplats och vi måste anpassa oss så att det blir enkelt och smidigt för alla inne på området, berättar Martin.

Avslutningsvis säger Martin:

– Vårt mål är att leverera en kvalitativ produkt till Vattenfall. Det ska vara bra grejer och ska vara i enlighet med deras specifikation och kravlista. Jag ser fram emot det samspel som det kommer innebära mellan leverantör och kund. Vi vill såklart leverera något utöver det vanliga och etablera ett fortsatt förtroende.


Kund:
Vattenfall

Ort:
Uppsala

Byggtid
September 2022 – December 2022

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Uppdrag
Bygga en provtagningsanläggning till Vattenfalls biobränsleanläggning Carpe Futurum

Vill du veta mer om projektet?
Martin Andersson
Projektledare
+ 46(0)70-943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se

Visa fler projekt inom Artikel Kontakta oss