INSTALLERA Solpaneler för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR & fastighetsägare

Slösa på solen, spara på driftkostnaderna! 

Vill du tillsammans med din bostadsrättsförening få mindre driftkostnader? Vill du som fastighetsägare sätta en starkare miljöprofil på din fastighet? Då är det en god idé att installera solpaneler. 

Ta vara på naturens energi genom att installera solpaneler på fastighetens tak. Detta innebär minimalt underhåll, att driftkostnaderna blir lägre och en värdeökning för fastigheten.

Det finns många fördelar med att investera i solpaneler! 

Hur fungerar solceller i vårt klimat? 

Många svenskar är skeptiska till huruvida solpaneler fungerar i vårt klimat. 

Ny forskning från det norska forskningsinstitutet SINTEF har kommit fram till att Sveriges klimat kan vara idealiskt för solceller. Kalla temperaturer har en positiv inverkan på panelernas elproduktion. Samma studie menar att solstrålningen under vintern kan vara intensiv, eftersom den ofta reflekteras mot ett snötäcke. Störst är produktionen mellan mars och oktober men solpaneler kräver inte direkt solljus för att producera energi utan producerar även under molniga dagar. Solpanelerna kan använda den indirekta solstrålningen från marken och atmosfären. 

Hur är det med underhåll för solpaneler?

Solpaneler är i stort sett helt underhållsfria. Det finns inga rörliga delar som behöver underhåll eller kan gå isär.  Inget bränsle behövs och inga biprodukter så som lukter, ljud eller utsläpp skapas. 

Vad är bra förutsättningar för att installera solceller på fastigheter?

Platta tak ger de bästa förutsättningarna för montering av solpaneler. Det finns montagelösningar för alla typer av takmaterial. Lutningen på taket spelar inte så stor roll.

En god förutsättning för solpaneler är om taket är i sydläge och oskuggad mellan kl 09-15. Om taket är åt öst eller väst blir solproduktionen ca 80% av vad den är i ett optimalt läge.

Får bidrag från staten för solceller?

Om du sitter i en bostadsrättsförening så har ni möjlighet att söka statligt bidrag för er investering i solpaneler. Bidraget söker du hos länsstyrelsen i ditt län. För en bostadsrättsförening är bidraget 30% inklusive moms.

Vad är bra förutsättningar för att installera solceller på fastigheter?

Platta tak ger de bästa förutsättningarna för montering av solpaneler. Det finns montagelösningar för alla typer av takmaterial. Lutningen på taket spelar inte så stor roll. 

En god förutsättning för solpaneler är om taket är i sydläge och oskuggad mellan kl 09-15. Om taket är åt öst eller väst blir solproduktionen ca 80% av vad den är i ett optimalt läge. 

Får bidrag från staten för solceller?

Om du sitter i en bostadsrättsförening så har ni möjlighet att söka statligt bidrag för er investering i solpaneler. Bidraget söker du hos länsstyrelsen i ditt län. För en bostadsrättsförening är bidraget 30% inklusive moms. 

Hur kan jag övertyga min bostadsrättsförening att investera i solceller?

För att få din bostadsrättsförening att överväga solceller som en energismart lösning, kan du följa dessa steg:

1. Lägg fram dina argument och var påläst om fördelarna med solceller. Mycket information finns tillgänglig på energimyndighetens hemsida och i denna artikel.

2. Kontakta din kommun för att prata med en energi- och klimatrådgivare. De kan vägleda dig om hur man söker bidrag och bygglov.

3. Förbered en motion inför nästa möte med din bostadsrättsförening. Föreslå att föreningen tillsätter en grupp för att undersöka möjligheterna till solpaneler för er fastighet.

Kontakta oss så kan vi prata mer om solpaneler för er fastighet

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se