Ombyggnation lokal till lägenhet.

Skomakargatan

Uppsala Hem – Skomakargatan, ombyggnad av lokal till 4st lägenheter och fasadarbeten i hela fastigheten.