Illustration på hur förskolorna mineralet och fröet kommer se ut.

Nybyggnation av förskola i Östhammar

Vid Frösåkerhallen i Östhammar kommer en förskola vid namn Fröet att byggas. HZ Bygg har genom offentlig upphandling fått kontrakt för att uppföra detta projekt. Förskolan beräknas vara klart i sin helhet till höstterminen 2023. 

Förskolan kommer ha sex avdelningar och en mindre extra avdelning. Större delen kommer bestå av ett plan men cirka en fjärdedel reser sig i två plan. Mottagningskök och matsal i bottenvåning, kontor, personalrum och en extra förskoleavdelning på övre våningen. 

– Förskolan blir ofta som ett andra hem för barn, samtidigt som det är en arbetsplats. Vi bygger förskolor som ska främja kombinationen av vuxennärvaro samtidigt som lärarna kan ha lugna arbetsrum, berättar Linus Leino, projektledare HZ Bygg. 

Två nya förskolor i samma kommun 

I Östhammar kommun bygger HZ Bygg även en annan förskola vid namn Mineralen. Denna förskola ligger i Österbybruk. Den förskolan kommer stå klar i Maj 2022.

Förskolan Fröet planerar man att bygga på samma sätt. Ett lyckat koncept, helt enkelt.

Namnen på de bägge förskolorna har personalen på respektive ort och tjänstemän i kommunen varit med och tagit fram olika förslag till. Kommunens namngrupp har godkänt och barn- och utbildningsnämnden har fattat det slutgiltiga beslutet om namnen. 

Snart dags för byggstart

Just nu pågår projektering av bygget, vilket bland annat innebär att man anlitar entreprenörer och projektörer. HZ Bygg ombesörjer bygglovsansökan som skickas in för godkännande av kommunen innan det är dags att börja gräva och påla. 

– När byggtiden är kort så finns det vissa saker som är extra viktiga att ta hänsyn till. Vi ser alltid till att planera noggrant så att arbetet ska gå effektivt. Det är viktigt att vi håller tidsplanen, berättar Linus. 

Kund:
Östhammars kommun

Ort:
Östhammar

Byggtid
Mars 2022 – Augusti 2023

Entreprenadform:
Nybyggnation

Uppdrag
Nybyggnation av förskola i Österbyrbruk

Mål
Bygga förskola som har hög standard med bra slagtålighet.

Vill du veta mer om projektet?
Linus Leino
Projektledare
+ 46 73 059 19 99
linus.leino@hzbygg.se

Visa fler projekt inom Nybyggnation Kontakta oss