Islamiskt center i Stenhagen

HZ Bygg har utfört markarbeten/sprängning och gjutit en källarplatta för det blivande Islamiska centret i Stenhagen, Uppsala. Den totala markytan ligger på 3650 kvm och hela byggnaden kommer att bli 1200 kvm stor. Vidare har HZ Bygg även förberett ledningsschakt för framtida installationer till byggnaden. 

HZ Bygg har så här långt färdigställt källarplattan. Arbetena har utförts i samverkan med beställaren. 

Visa fler projekt inom Nybyggnation Kontakta oss