IKEA Hemtransport – nya lasthus och portar för IKEA Uppsala

HZ Bygg har från IKEA fått uppdraget att färdigställa ombyggnation av hemtransporten vid IKEA Uppsala.

Projektet innebär att tre nya lasthus och tre nya lastportar ska byggas till IKEA hemtransport.

Leverantörer och underentreprenörer tar fram ritningar över hur jobbet ska utföras. Befintliga installationer så som elinstallationer och sprinkler ska flyttas. Hål ska tas upp i väggen för portar samt montering av lasthus och portar.

Projektet innefattar följande:

 • Rivning av befintliga väggar
 • Uppförande av nya väggar enligt ritning
 • Håltagning i befintlig vägg för ny dörr och lastintag
 • Nya dörrar, såväl ytter- som innerdörrar
 • Ny belysning
 • Ombyggnad av sprinkler
 • Ombyggnad av el
 • Ombyggnad av VVS
 • Brandlarm
 • Passage samt larm vid ny ytterdörr
 • Tre nya lastkajer
 • Ny trappa samt nytt skärmtak
 • Markarbete mot ny lastkaj
 • Ytskikt

Projektet pågår från mitten av augusti till slutet av oktober.

Ansvarig projektledare är Linus Leino.

Visa fler projekt inom Nybyggnation Kontakta oss