Lastkajar IKEA ombyggnation

IKEA Hemtransport – nya lasthus och portar för IKEA Uppsala

HZ Bygg fick från IKEA uppdraget att färdigställa ombyggnation av IKEA Uppsalas lastkajer för att kunna bemöta det ökade trycket av hemtransporter.

Projektet innebar att tre nya lasthus och tre nya lastportar ska byggas till IKEA hemtransport. Leverantörer och underentreprenörer fick ta fram ritningar över hur jobbet skulle utföras. Befintliga installationer så som elinstallationer och sprinkler fick flyttas. Hål fick tas upp i väggen för portar samt montering av lasthus och portar. IKEA varhuset i Uppsala blev väldigt nöjda.

”Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med HZ Bygg. Det kändes tryggt från start till mål och att de tog hand om logistiken för projektet.
Med bra tydlighet och kommunikation under projektet, samt blev klart i tid, så kan jag inte bara bli mer än nöjd.” – Peter Salomonsson, IKEA Uppsala

 

Projektet innefattade följande:

 • Rivning av befintliga väggar
 • Uppförande av nya väggar enligt ritning
 • Håltagning i befintlig vägg för ny dörr och lastintag
 • Nya dörrar, såväl ytter- som innerdörrar
 • Ny belysning
 • Ombyggnad av sprinkler
 • Ombyggnad av el
 • Ombyggnad av VVS
 • Brandlarm
 • Passage samt larm vid ny ytterdörr
 • Tre nya lastkajer
 • Ny trappa samt nytt skärmtak
 • Markarbete mot ny lastkaj
 • Ytskikt

Projektet pågick från mitten av augusti 2019 till slutet av oktober 2019.

Ansvarig projektledare är Linus Leino.

Visa fler projekt inom Nybyggnation Kontakta oss