Ikea Hemtransport i Uppsala

-Vi har en historik av att arbeta med större och välkända leverantörer som OKQ8 inom drivmedelsindustrin och en del andra. Vi jobbar både med mindre företag och med större och tycker om att stötta företag som har ett färdigt koncept och en organisation som har professionella beställare, säger Martin Andersson som är projektledare på HZ Bygg AB.

HZ Bygg har fått i uppdrag att implementera konceptet Ikea hemtransport hos Ikeas butik i Uppsala. I dagsläget har Ikea i Uppsala 7 lastkajer och HZ Bygg ska bygga ytterligare 3 stycken.

-De här lastkajerna kommer specifikt att hantera uttransporter till privatkunder som köpt varor på Ikea och beställt hemleverans. Det här är ett koncept som växer och det är naturligt att Ikea utvecklar därefter, säger Martin Andersson.

Anpassningar på både insida och utsida

HZ Bygg genomför en totalentreprenad vilket innebär att de är den enda leverantören som arbetar direkt mot Ikea och hanterar hela processen. Både plats och laddstationer för truckar på insidan och anpassningar för utsidan med nya portar på utsidan. Ikea gör en stor satsning och byter ut sina truckar i samband med byggnationen, ny teknik och ett bättre tänk kommer vara på plats.

Projektet innefattar bland annat:

  • Projektering
  • Grundläggning och smideskonstruktioner där befintlig stomme förstärks för att bära de nya lasthusen
  • Leverans av jumbolasthus
  • Portar med tillhörande automation
  • Klimatsystem
  • Lokala anpassningar invändigt med laddstationer för truckar
  • Sprinklersystem
  • Driftinstruktioner och överlämnande av entreprenad

Projektet pågår under 3 månader och under juni 2019 har projekteringen påbörjats. HZ Bygg ser till så att alla involverade yrkesgrupper vet vad som ska göras och när, säkerställer att ritningar finns för all montage och ser till så att Ikea har materialet och underlagen de behöver inför möten med kommunen där bygglov ska beviljas.

 

Visa fler projekt inom Hyresgästanpassning Kontakta oss