Akademiska hus - HZ Bygg

Akademiska hus – Undervisningssal för idrott

Akademiska hus har gett i uppdrag till HZ Bygg att bygga om en befintlig undervisningssal till undervisningssal specialiserad för idrott.

Arbetet innebär golvbyte, färdigställande av omklädningsrum, toaletter samt bygge av en gradäng för undervisning. I och med att idrott ska bedrivas i lokalen finns särskilda ljudkrav beträffande golv. Projektet kräver även en betydande del finsnickeri.

Arbetet innefattar:

  • Rivning av befintligt golv
  • Nytt golv med ljudkrav
  • Nya innerväggar
  • Bygge av gradäng för undervisning, dock ej stolarna som beställaren själv svarar för

Arbetet började under hösten 2019 och avslutas i mars 2020.

Ansvarig projektledare är Oskar Thunborg.

Visa fler projekt inom Hyresgästanpassning Kontakta oss