Takbyte på Gamla Uppsala skola

Gamla Uppsala Skola, belägen i Uppsala, har nyligen genomgått en omfattande takrenovering på sin KY-utbildningsbyggnad. Det tidigare yttertaket hade blivit uttjänt och led av problem som läckage under regnperioder. För att säkerställa en modern och säker takstruktur har en renovering av taket blivit gjord.

En omfattande takrenovering för att möta utmaningarna

Renoveringen av taket innebar att det gamla taket fick n ny konstruktion som uppfyller dagens standard. Det nya taket inte bara erbjuder en högkvalitativ takbeklädnad utan inkluderar även moderna taksäkerhetsanordningar för att säkerställa trygghet och säkerhet för alla användare.

Taksäkerhetsanordningar för ökad trygghet och säkerhet

De taksäkerhetsanordningar som har installerats omfattar främst snörasskydd, stegar och gångbryggor. Snörasskydd är utformade för att förhindra snöras från att skapa farliga situationer genom att säkra snön på taket och förhindra fall eller skador på personer eller egendom nedanför. Stegar är nu installerade för att underlätta tillgång till taket och möjliggöra säker inspektion och underhåll av taket. Gångbryggor har också installerat för att erbjuda en stabil och säker gångväg för underhållspersonal och inspektörer. Vilket minimerar risken för olyckor och skador under arbetsprocessen.

Genom den omfattande takrenoveringen och installationen av moderna taksäkerhetsanordningar har Gamla Uppsala Skola förnyat takstrukturen. Men också skapat en trygg och säker miljö för alla användare.

Visa fler projekt inom Nyheter Kontakta oss