Takbyte med överraskning

HZ Bygg AB fick genom ramavtal uppdraget att genomföra byte av tegeltak till fastigheter tillhörande Uppsalahem under början av förra året. Ansvarig för projektet var Linus Leino.

Vi ringde upp Linus för att ta reda på mer om hur arbetet gick till.

Berätta kort om projektet.

– Fastigheterna som projektet gällde var hyreshus uppförda på 1980-talet, så taken hade börjat läcka på sina ställen. Normalt slitage hade helt enkelt lett till att det var dags att byta ut tegelpannorna och lägga nytt taktegel, plåtar och ny takpapp. Byggnaderna var uppförda på ett sådant sätt att där fanns stora höjdskillnader, vilket gjorde arbetet lite knepigare än normalt.

Hur löste ni det?

Allt handlar egentligen om att skapa rätt tillgänglighet med bibehållen säkerhet för de som arbetar på hög höjd. Det blir helt enkelt mer omfattande och tidsödande att konstruera byggnadsställningar och fallskydd som lever upp till alla de standarder som finns när taknivåerna är varierande. Men vi lyckades bra tillslut.

Projektet påbörjades i september 2020 och var avslutat i december samma år. Det var i snitt tio man på plats, och totalt tog projektet ungefär 3600 timmar.

Det låter som ett väldigt omfattande projekt?

– Ja, det blev mer omfattande än vi hade räknat med initialt. Anledningen var att vi upptäckte att taken ej följde dagens standard med råspont och takpapp. Utan det var en duk som var tätskiktet under takteglet. Detta orsakade betydande merjobb då vi fick montera ny råspont på hela takytan. Vidare blev tvungna att lägga helt ny takpapp så att slutprodukten levde upp till dagens byggnormer vad gäller takkonstruktion.

Linus avslutar med följande;

– Men allt gick vägen. Vi blev tvungna att sätta in mer resurser och gasa på lite extra.

Kund:
Uppsalahem

Byggtid
Våren 2020

Entreprenadform:
ROT

Uppdrag
Byta tak på flertalet hyresfastigheter.

Ort:
Uppsala

Vill du diskutera ett projekt?
Linus Leino
Projektledare
+ 4673 059 19 99
linus.leino@hzbygg.se

Visa alla nyheter