Futurumskolan – Renovering av framtidens skola, etapp 1

På uppdrag av Håbo kommun har HZ Bygg påbörjat en totalentreprenad som går ut på att färdigställa renoveringen av Futurumskolan.

Skolan är uppförd 1973. Här är spännande arkitektur som karaktäriseras av höga glastorn och en invändig rumshöjd närmare sju meter på sina håll. Arbetet för etapp 1 påbörjades i april och förväntas vara färdigt i oktober, lagom till det att eleverna kommer tillbaka från höstlovet.

– Det är ett speciellt projekt eftersom vi tar över arbete som ett annat företag redan påbörjat. Det är både utmanande och spännande. Vårt uppdrag består främst av att ställa upp väggar och färdigställa planlösningen för skolan. Vi förbereder också installationer av nödduschar och fläktar som krävs för att vissa rum ska kunna användas för undervisning i kemi och biologi, berättar Martin Andersson, projektansvarig på HZ Bygg.

Martin berättar att skolan byggs om för att Håbo Kommun har sett en kraftig befolkningstillväxt under de senaste åren. Futurumskolan har därmed fått fler elever som behöver undervisning i deras lokaler.

Kund:
Futurumskolan, Håbo kommun

Byggtid
Etapp 1: April – oktober 2020

Marknadssegment: Skola

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Uppdrag
Ombyggnad av en flygel på Futurumskolan. Anpassad för åk 7-9

Mål
Få en modern och stimulerande skolmiljö för knappt 400 elever. 

Ort:
Bålsta

Vill du diskutera ett projekt?
Martin Andersson
Projektledare
+ 4670 943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se

Visa alla nyheter