renoveirng etapp 2 byggnation av lyckebo förskolo

Renovering av Lyckebo Förskola går in på etapp två

Renoveringsarbetet på Lyckebo förskola i Storvreta, Uppsala fortsätter nu in på sin andra etapp. HZ bygg har funnits med ända från start och ursprungligen avsågs bygge av nytt storkök samt en ytterligare förskoleavdelning, under projektets gång har detta dock vuxit. Denna etapp kommer att innefatta byte av installationer samt ytskikt.

Starkt fokus på miljö och återbruk

Del två av detta projekt har nyligen startats och i nuläget är rivningen samt demontering av material som ska sparas i full gång.

”Stora delar av den gamla befintliga inredningen kommer att återbrukas, vilket både är miljömässigt hållbart och kostnadseffektivt”, berättar Martin Jansson, platschef på HZ bygg.

”Det material som ska återbrukas inventeras och statuskontrolleras, det rengörs samt lagras i väntan på att användas i nya eller tidigare befintliga lägen”, fortsätter han. ”Alla dörrar går vi igenom och uppdaterar”.

Två förskoleavdelningar med våtrum, groventréer, skötrum, lekrum och personalutrymmen omfattas av den här etappen. Här åtgärdas samtliga ytskikt i form av golv, undertak och väggytor.

Ventilation för en frisk inomhusmiljö

”Frisk luft är en förutsättning för en bra och hälsosam inomhusmiljö. I denna etapp kommer vi att göra omfattande ventilationsarbeten”, säger Martin Jansson och berättar vidare att ventilationsaggregaten byts ut i sin helhet och att dessa arbeten även ombesörjer kommande etapper.

Hela projektet förväntas vara färdigställt under augusti månad. Då flyttar barn och personal in och det blir full fart i de nyrenoverade lokalerna.

Visa alla nyheter