bild på hz bygg loga och håbo kommun logga

Ramavtal med Håbo kommun

HZ Bygg har tecknat ett ramavtal med Håbo kommun som började att gälla vid årsskiftet. Kommunen lade ett stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det som var unikt med upphandlingen var att kommunen valde att granska alla anbudsgivares system och interna processer för att kunna säkerställa detta.

– Det här tycker vi är väldigt spännande. Vi vill arbeta med kunder som ställer lite högre krav, eftersom det gör att vi kan utvecklas och bli bättre som företag, säger Johan Zillén, VD på HZ Bygg.

Inom ramavtalet, som upphandlades enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), kommer nya skolor att uppföras och gamla byggas om. Dessutom finns planer på att bygga en simhall och eventuellt även ett bibliotek.

Ramavtalet gäller för två år, med möjlighet till förlängning. Värdet beräknas uppgå till 50 miljoner kronor per år.

Visa alla nyheter