Nybyggnation av förskola i Österbybruk

Genom offentlig upphandling har HZ Bygg fått kontrakt på att bygga en förskola i Österbybruk för Östhammar kommun. Bygget leds av projektledare Linus Leino.

–  Något som är spännande med det här bygget är att Östhammar kommun har gett HZ Bygg friheten att välja material till tak och väggar. Det finns krav på att det ska vara slitstarkt material. Det ska vara enkelt att klottersanera och ha en hög slagtålighet, berättar Linus. 

Vidare berättar Linus att det finns lite utmaningar med projektet.

–   Det finns risk för att marken innehåller gamla schaktmassor som kan vara förorenade massor som behöver saneras. Hur mycket det handlar om kommer en utredning att visa. Vi räknar med att det kan bli en hel del jobb med det. 

Linus berättar att nu förhandlar man om arkitekter, konstruktörer osv. Under vintern börjar man med marksanering och markarbeten. Arbete med stomme och tak utförs en bit in på våren och under sommaren. Höst och vinter kommer spenderas med invändigt arbete.  

Enligt tidsplanen kommer en förskola på 1421 kvm stå redo att ta emot ca 100 glada förskolebarn i Maj 2022. 

Kund:
Östhammars kommun

Byggtid
November 2020 – Maj 2022

Entreprenadform:
Nybyggnation

Uppdrag
Nybyggnation av förskola i Österbyrbruk

Mål
Bygga en förskola som innebär låga underhållskostnader och har hög standard med bra slagtålighet.

Ort:
Österbybruk

Vill du veta mer om projektet?
Linus Leino
Projektledare
+ 46 73 059 19 99
linus.leino@hzbygg.se

Planritningar över den nya förskolan i Österbybruk. Samt bilder på innan byggnationen startade.

.

Nybyggnationen börjar med sprängning.

Betongplattan ska läggas efter sprängning där det ska in med armering och islolering med.

Bilder på där stommar, väggar och tak byggs upp. Det gäller att inte glömma bort utemiljön, som är minst lika viktigt för elever och personal, när man bygger skolor.

Bilder på insidan av skolan Mineralen under byggnationen.

Visa fler projekt inom Nybyggnation Kontakta oss