Kontex – Hyresanpassning utifrån kundens önskemål.

Sweco har genomfört en projektering och uppdragit åt HZ Bygg att utföra en kundfokuserad hyresanpassning åt Kontex AB i Uppsala.

Kontex ritar, konstruerar, programmerar, bygger och servar apparatskåp, lågspänningställverk och andra typer av elcentraler. Verksamheten ställer krav på produktionsanpassade arbetsstationer med fokus på säkerhet och god arbetsmiljö. Uppdraget innefattar att renovera en lokalyta om 1152 kvadratmeter med lagerlokal, verkstad och kontor.

Krav på utökad kapacitet och bättre säkerhet

Fastigheten som Kontex flyttar in har system för ventilation och el som behöver moderniseras och anpassas för den nya verksamheten. I samband med renovering av lokalerna är det viktigt att både inredning och VA-anslutningar uppdateras.

Kontex har flera arbetsstationer på lagret som tillverkar olika moment av elskåpen och varje sektion ställer sina krav på kapacitet för el och ventilation. En renovering ger också förutsättningar att förbättra säkerheten vilket är viktigt för arbetsmiljön.

Utöver el och ventilation genomförs rivning av befintlig inredning och uppförande av en helt ny matsal med stort och modernt kök för personalen.

Arbetet innefattar följande:

  • Byta ut ventilationsaggregat.
  • Ny indragen el med utökad kapacitet
  • Rivning
  • Uppförande av matsal och kök
  • Byte av portar med nya, stora glaspartier för

 

Projektet pågår från mitten av Juni 2019 fram till Oktober månad.

Ansvarig projektledare är Oskar Thunborg.

Visa fler projekt inom Hyresgästanpassning Kontakta oss