Fuktsanering på Funbo förskola

Funbo förskola är en relativt ny förskola, byggd 2005, där man fått problem med gammal byggfukt som blivit kvar sedan huset byggdes. Fukt från betongen i golvplattan blöter upp mattorna så att det frigörs emissioner ur limmet.

För att komma tillrätta med problemet river vi ut alla mattor och gör en så kallad utbakning, där vi värmer upp hela bottenplattan och bakar ur alla emissioner. Därefter läggs nya mattor utan lim.

Välplanerat samarbete ger optimala möjligheter

Funbo förskola har fyra avdelningar, där mattor på en golvyta av 1400 kvm måste bytas. Här innefattas även tillverkningskök, våtrum samt kyl- och frysrum där även viss rivning av väggar behöver utföras. I och med det omfattande arbetet i en verksamhet som ska fungera under tiden krävs noggrann logistik och ett nära samarbete med beställaren.

Arbetet kommer således att utföras i etapper och ska vara färdigt till våren 2024.

Bil

Visa fler projekt inom Nyheter Kontakta oss