Bostadsrättsförening satsar klimatsmart

Solenergi spås vara framtidens energikälla och allt fler väljer att göra långsiktiga investeringar inom området. Bostadsrättsföreningen Tunaberg i Uppsala består av tio bostadshus och har nu anlitat HZ Bygg för att energieffektivisera fastigheten. De kommer bland annat installera 894 st solpaneler på husens tak.

– Det här är verkligen ett roligt projekt. Dels ska vi utföra en fasadputsning och dränering som kommer att ge fastigheten ett rejält lyft. Framförallt ska vi utföra ett takbyte där vi dessutom passar på att installera solceller på sju av de tio husen som tillhör föreningen. Målet är att göra fastigheten mer miljövänlig och kostnadseffektiv,  säger Martin Andersson, projektansvarig på HZ Bygg.

Arbetet startar med projektering och utredningsarbeten under maj-juni i år. Målet är att 100 procent av solenergianläggningen är installerad vid årsskiftet och hela projektet, inklusive dränering, byte av yttertak och fasadputsning, ska vara färdigt i augusti 2021.

Kommer fastigheten att bli helt självförsörjande på solenergi?

– Nej, så pass långt räcker det nog inte, men föreningen kommer definitivt att se radikalt lägre kostnader för bland annat uppvärmning. Under soliga dagar kommer de även att kunna sälja vidare sin överproduktion till elnätet. Totalt rör det sig om 894 paneler som kommer att leverera en maximal effekt om 254.79 KW, säger Martin.

Kund:
Brf Tunaberg HSB 41

Byggtid
Juni 2020 – Augusti 2021

Entreprenadform:
ROT

Uppdrag
Allmän upprustning av fastigheter samt investering i ny solcellsanläggning. Dom stora delarna är dränering och dagvattenhantering, nya yttertak och fasadarbeten.

Mål
Sänka fastighetens energikostnader och i drift/underhåll. Samt uppdatera fastigheter estetiskt

Ort:
Uppsala

Vill du diskutera ett projekt?
Martin Andersson
Projektledare
+ 4670 943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se