Spara och skydda miljön med energioptimering

Energioptimering för fastigheter

Energioptimering innebär att man minskar fastighetes energiförbrukning genom att se till att alla system i fastigheten fungerar optimalt och samarbetar med varandra. Därmed minskar även fastighetens kostnader samt miljöpåverkan.

Vanliga åtgärder vid energioptimering kan vara: installation av energieffektiv belysning, optimering av värme- och kylsystem samt förbättrad isolering.

Anlita HZ Bygg för energioptimering

Har du planer på att bygga en samhällsfastighet såsom en skola, vårdinrättning eller ett offentligt bibliotek? Då är det viktigt att du vänder dig till rätt byggföretag, som kan ta hand om hela projektet – från början till slut.

På HZ Bygg har vi lång erfarenhet av att bygga samhällsfastigheter och besitter expertis inom projektledning, planering och utförande av stora och komplexa byggprojekt. Vi arbetar nära våra kunder och är måna om att förstå kundens önskemål, för att skapa en samhällsfastighet som är såväl funktionell som estetiskt tilltalande.

Med en väl genomtänkt energioptimering redan från början sparar du in rejält på fastighetens driftskostnader, samtidigt som du reducerar klimatavtrycken och gör en insats för miljön.

På HZ Bygg är vi specialiserade på att skräddarsy lösningar för att minska energiförbrukningen i fastigheter och göra dem mer hållbara.

Energioptimering – Samhällsfastigheter

Vi utför energioptimering i alla typer av samhällsfastigheter. För att kunna råda er till de bästa åtgärderna för effektiv energioptimering börjar vi med en grundlig behovsanalys. Våra verksamhetsområden är kommersiella fastighetsägare, från industri till skolor, förskolor, LSS-boenden och vårdcentraler.

Vi hjälper även bostadsrättsföreningar med energioptimering för en välmående fastighet och en ekonomiskt hållbar utveckling.

Varje kund har unika behov och krav, där vi med vår breda expertis och erfarenhet inom energioptimering alltid kan erbjuda skräddarsydda lösningar.

Så går energioptimering till på fastigheter

Som byggbolag har vi fördelen av att ha en större vana av att driva projekt mot slutkund, byggherrarna, och ser med lite annorlunda glasögon än de mer specialiserade aktörerna.
När man tittar på energioptimering fokuserar man kanske på nytt fläktaggregat med energiåtervinning, solfångare och återvinning av frånluft eller spillvatten. I dessa lägen kan vi hålla ett helhetsgrepp.

Låt säga att du bestämt dig för att satsa på att installera solceller på yttertaket, då kan vi ta med i beräkningen hur länge taket kommer att hålla. Kanske föreslår vi ett byte av tak samt tilläggsisolering för att du ska få optimal valuta för din investering.

Representerar ni en bostadsrättsförening där ni inte har erfarenhet av byggfrågor, är vi som erfarna byggare ett värdefullt bollplank när det kommer till energioptimering.

Vad är fördelarna med Energioptimering?

Energioptimering går hand i hand med miljö och cirkulär ekonomi. Bland annat kan vi ta tillvara regnvatten och använda i biltvätthallar, sedumtak ger en utmärkt isoleringseffekt samtidigt som det gynnar djur- och växtliv i våra bostadsområden.

Väl utförd energioptimering ger minskade kostnader och en välmående fastighet. Samtidigt som du ser om ditt hus, både fysiskt och ekonomiskt, bidrar du till en renare miljö och gynnar såväl djur- som växtliv.
Vill du veta vad vi kan hjälpa just dig med inom energioptimering av samhällsfastighet eller bostadsrätt? Varmt välkommen att kontakta oss på HZ Bygg så ska vi berätta mer.


Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med energioptimering av samhällsfastighet eller bostadsrätt

Vill du veta vad vi kan hjälpa just dig med inom energioptimering av samhällsfastighet eller bostadsrätt? Varmt välkommen att kontakta oss på HZ Bygg så ska vi berätta mer.

Ring oss på 018-53 83 46 eller skicka e-post till info@hzbygg.se för mer information om hur vi kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen och göra din fastighet mer hållbar.

VAD ÄR ENERGIOPTIMERING?

Energioptimering av fastigheter är processen att minska energiförbrukningen och kostnaderna samtidigt som man minskar miljöpåverkan i fastigheter. Det kan uppnås genom olika åtgärder, exempelvis installation av energieffektiv belysning, optimering av värme- och kylsystem samt förbättrad isolering. Genom att samarbeta med experter på energioptimering kan fastighetsägare öka energieffektiviteten och minska energikostnaderna i sina fastigheter.

En bra lösning för att energioptimera är solpaneler, vilket är ett effektivt och hållbart alternativ som minskar energikostnader och miljöpåverkan.

HZ Bygg hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att energioptimera sina fastigheter.

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se