Byggentreprenad i Uppsala och Stockholm

Vi på HZ Bygg har lång erfarenhet och stort kunnande av entreprenader. Vilket gör oss starka vid alla typer av byggprojekt. Varje byggprojekt är intressant, med sina egna utmaningar, men inom totalentreprenader och partnering- eller samverkansprojekt är vi som bäst. Genom vårt systematiska tillvägagångssätt och där vi nyttjar vår kompetens på bästa sätt. Här kommer vår kompetens och utveckling till rätt och genom vår breda kunnande och väloljade projektgrupp kan vi ta snabba beslut med bra underlag.

Bra samarbete är a och o

Vi ser till att skapa laganda tillsammans med representanter och delaktiga entreprenörer. Vilket vi tycker är viktigt för att få ett gott resultat. HZ Bygg projektgrupp bevakar arbetet utveckling i flera led och har kontinuerliga informativa möten. Detta för att säkerhetsställa att byggprojektet håller budget och tidsram.

Hållbar byggnation

Vi når målet genom öppen och nära kontakt med våra kunder och partners. Vilket är inte bara att det är den bästa men även den mest hållbara lösningen. Vi samlar kunders erfarenheter av byggentreprenader och drift, för att få ett gott och nära samarbete. Genom kontinuerliga möten med öppen dialog har alla koll på status samt stärker det lagandan. För att ge ett hållbar byggnation och slutprodukt.

Ansvar hela vägen

Vi arbetar med nybyggnation, ombyggnadsprojekt, tillbyggnad av fastigheter, kontor, lokaler och det är några exempel på avancerade totalentreprenader vi utför. Genom att vi driver både projektering och utförande med en sammansvetsad projektgrupp för att tillsammans göra kunderna nöjda. Vi vill gärna vara med i tidigt skede för att på bästa sätt styra och påverka utförandet. För få ett funktionellt, kostnadseffektivt och bättre slutprodukt för både brukare och förvaltare.

Kontakta oss genom att antingen ringa vår växel på 018-53 83 46, skicka epost till info@hzbygg.se eller kontakta Johan Zillén alternativt Linus Leino.

Visa referenser

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Linus Leino

Projektledare
073-059 19 99
linus.leino@hzbygg.se


Referensprojekt