Skola – vi bygger för framtiden

Vi bygger skolor för framtiden där hållbarhet och miljö är i fokus. Barn och ungdomar tillbringar stora delar av dagen i skolan. Därför är det viktigt att skolans lokaler är byggda utifrån trivsel och som underlättar lärande. Skolbyggnader ska också vara trygga. Därför hittar vi lösningar som ökar tryggheten och som samtidigt bidrar till att minska risken för olika former av skadegörelse.

När vi utformar skolor görs det i samarbete med olika experter och beställaren. Vi ställer höga krav på att arbeta för framtiden, det gör vi genom att ta hänsyn till miljön och därmed kommande generationer. Våra erfarenheter av att bygga och renovera skolor gör att vi kan välja material som lever upp till högt ställda krav på funktion.

Skola, ska leva upp till många krav

Bygga skolor är ett utmanande och projekt som kräver erfarenhet. I en skola ska barn få lust att lära, kunna umgås och lära sig sociala färdigheter. Samtidigt ska lärare ha en bra arbetsmiljö och byggnaderna kostnadseffektiva. Några punkter vi har identifierat som grundläggande vid skolbyggnationer är:

  • Skapa skollokaler som formges för pedagogiskt lärande
  • Utrymmen som uppmuntrar till fysisk aktivitet 
  • Skapa flexibla lösningar som är anpassningsbara över tid 
  • Vikten av hållbarhet. För miljön, socialt och ekonomiskt
  • Vara lättstädade och hygieniska

Skolan blir ofta som ett andra hem för barn och samtidig är det en arbetsplats. Vi bygger skolor som ska främja kombinationen av vuxennärvaro samtidigt som lärare kan ha lugna arbetsrum. Genom god dialog med beställare kan vi tillsammans identifiera de behov verksamheten har. Vi utför hela projekteringen till färdiga byggnader. 

Skolor formar vår framtida generation

Skola och förskola formar kommande generationer. Vi har en holistisk syn på skolan. Därför strävar vi efter att skapa byggnader som ska leva upp till sin roll inom samhällsnyttan. Det inkluderar att skapa förutsättningar för att elever ska kunna få så bra studieresultat som möjligt. Matsalen är en viktig del att ta hänsyn till. Genom att utforma tilltalande matsal där barn kan få matro får också barn mer ork. 

Därför tar vi hjälp av den nödvändiga expertis som krävs för att bygga skolor för framtida generationer. Förutom att skolan ska vara utformad för lärande lägger vi stor vikt vid arkitektur och utemiljö. Skolor och förskolor kan också komma att behöva ombyggnation om då årskullar ökar och minskar över tid. Då är det viktigt att flexibiliteten finns inbyggd från början. Välkommen att ta del av våra referenser från tidigare projekt. 

Visa referenser

HZ Bygg

018 53 83 46
info@hzbygg.se

Martin Andersson

Projektledare
070-943 91 12
martin.andersson@hzbygg.se


Referensprojekt