Takrenovering av Domarringens skola 

Domarringen är en F-5 skola med ca 630 elever. Skolan är belägen i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala. HZ Bygg har fått i uppdrag av fastighetsägaren att renovera taket på de K-märkta byggnader. Detta beror på att livslängden på större delen av takbeläggningen har gjort sitt.

En skola som är en kulturbyggnad 

HZ Bygg har fått uppdraget att utföra renoveringen. Det är tre fjärdedelar av skolans tak som ska bytas med en storlek på ca 1600-1700 kvm.

Skolan invigdes 1948 av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche, som också ritade stora delar av intilliggande stadsdel Tunabackar. Eftersom byggnaderna är K-märkta är det viktigt att se till att utseendet inte förändras. På dessa tak är det många dolda infästningar jämfört med hur man gör idag, då man har synliga infästningar. Det innebär att det blir lite mer hantverk än i vanliga fall för att behålla fastigheternas arkitektur. 

Det är några plåttak på yttertaken som får bestå eftersom plåten där fortfarande är duglig. I stället för att byta ut den delen, så kommer en målare att fräscha upp det. 

En återkommande kund 

Som alltid vid byggen på skolor där verksamheten är i gång så är det extra viktigt med säkerheten. HZ Bygg säkrar upp arbetsplatsen genom att bygga in byggställningarna rigoröst och installera larm med kameraövervakning. Byggtiden för takrenoveringen beräknas till 5 månader.

–         Vi på HZ Bygg är glada och stolta över vårt fortsatta samarbete med Skolfastigheter, berättar Johan Zillén, VD på HZ Bygg. 

Under samma period kommer en annan entreprenör att renovera fönster på skolan. HZ Bygg ansvarar med byggställning för fönsterbytena.  

–         Under påsklovet har vi rest tält över byggnaden. Nu förbereder vi för att lyfta av takteglet, byta all plåt och sen gör vi om flikarna som tidigare, berättar Johan. 

Kund:
Skolfastigheter

Ort:
Uppsala

Byggtid
April 2022 – September 2022

Entreprenadform:
Delad entreprenad

Uppdrag
Takrenovering av skolans tak.

Vill du veta mer om projektet?
Jonas Gustavsson
Platschef
+ 46(0)70-943 91 05
jonas.gustavsson@hzbygg.se

Visa fler projekt inom Nyheter Kontakta oss