BKMA har effektiviserat vår byggprocess

Hösten 2021 lanserades verksamhetsledningssystem BKMA, som från årsskiftet ersätter det tidigare systemet BF9K. BKMA står för Byggföretagens certifiering för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. HZ Bygg var det första företaget som certifierat sig enligt det nya systemet. Nu är de i full färd med att sätta det i verket i två projekt där de bygger förskolor som även följer det nya systemet för Miljöbyggnad.

Två förskolor byggda enligt BKMA

Linus Leino är projektledare på HZ Bygg och är involverad i bygget av de två förskolorna Fröet och Mineralen i Östhammars kommun. För bara några dagar sedan gjordes överlämningen av Mineralen och verksamheten påbörjas i augusti. Där har stora delar av bygget skett under den gamla certifieringen BF9K. Under byggets slutskede har HZ Bygg successivt implementerat rutinerna från BKMA.

Byggnationen av Fröet håller på att projekteras och kommer genomföras helt enligt BKMA. På platsen där förskolan ska stå är grävningsarbetet just nu i full fart. Efter sommaren kommer sedan byggnationen att påbörjas för att stå färdig till augusti 2023.

Nya rutiner ger struktur och effektivitet

– I BKMA finns olika krav avseende miljö, kvalitet och arbetsmiljö, men varje företag måste skapa sina egna system för att nå upp till kraven. Tanken är att systemen ska kunna anpassas efter verksamheten och inte bli en belastning. Genom att bli BKMA-certifierade har vi därför behövt ta fram nya rutiner för vårt arbete. Vi har samlat alla dessa i en manual så alla vet var de kan hitta information, berättar Linus.

Linus menar att rutinerna förenklar arbetet på flera olika sätt. Dels gör det hela arbetet mer strukturerat så det blir enklare att veta vilken fas varje projekt befinner sig i. Dels gör det att alla arbetar på samma sätt, vilket ökar effektiviteten. Det innebär att projektledarna kan hoppa in och stötta varandra, eftersom alla arbetar efter samma rutiner.

– BKMA är framtaget för att kunderna ska känna sig trygga i att bygget utförs med hänsyn till miljö, kvalitet och arbetsmiljö. För vår del kan vi även känna oss trygga i att vi levererar en produkt som möter de hårda krav som finns idag, säger Linus.

Miljön i fokus för byggprojektet

Inför nya ramavtal och byggprojekt har Östhammars kommun beslutat att alltid ställa flera olika krav på miljö, ledningssystem och policys som entreprenörerna skall uppfylla. Exempel på olika standarder kan vara “Miljöbyggnad Silver” eller att företagen har exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.

– Vi ska ha en effektiv energianvändning, minska vår klimatbelastning och planera klimatsmart. För det här projektet, och i flera andra, har vi fokus på att allt material som används ska vara miljövänligt. Framför allt vill vi vara säkra på att materialen inte avger några hälsofarliga partiklar som på sikt påverkar personalen och barnen som vistas i den här miljön. Vi vill helt enkelt göra bra val för både människorna och miljön, idag och i framtiden, säger Kaj Rahimi, Byggprojektledare på Östhammars kommun.

I det här projektet togs inspiration från certifieringen “Miljöbyggnad” och Östhammars kommun skapade ett eget miljöprogram för de två förskolorna. Certifieringen tar hänsyn till 16 olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Kommunen valde ut ett flertal av dessa indikatorer för att se till att förskolorna primärt har en god inomhusmiljö.

– Kommunen har handplockat indikatorer från både Brons- och Silvernivån i “Miljöbyggnad” för att nå ett önskat slutresultat. Det innebär att byggnaderna inte kan certifieras enligt Miljöbyggnad, men att de ändå håller en mycket hög nivå ur ett miljöperspektiv, berättar Linus.


Visa alla nyheter