Utbyggnad åt ljudalstrande företag

Libro Stålteknik är ett företag i Uppsala som huvudsakligen tillverkar och monterar stålkonstruktioner. HZ Bygg avslutade under hösten utbyggnaden av företagets verksamhetslokaler vilket innebar en fördubbling av lokalerna ytmässigt.

Vi träffar Johan Zillén som var ansvarig för projektet för att ta reda på mer. 

Vad är egentligen skillnaden mellan de olika etapperna?

– Det började med att Kvalitena Fastigheter, som är ägare och hyresvärd till Libro Ståltekniks lokaler, kontaktade oss. Det här var för ungefär ett år sedan. I hård konkurrens med andra byggfirmor fick vi sedan uppdraget att utöka deras verksamhetsytor. 

Vad var utmaningen med projektet?

– I grunden var det inga konstigheter med uppdraget. Vi på HZ Bygg har utfört många liknande utbyggnationer av befintliga fastigheter genom åren. Men det var ändå två saker som gjorde det hela lite speciellt. Dels det faktum att vi hade ett så tätt samarbete med hyrestagaren av fastigheten, Libro Stålteknik,  trots att det egentligen var fastighetsvärden som var beställaren. Sedan var det också en extra utmaning att uppnå de krav på ljudisolering som ställdes. 

Hur löste ni det?

– Vi löste det genom att skärma av deras nya lokaler mot där de kommande hyresgästerna ska vara. Avskärmningen gällde dels ljud, men också brand. I Libro Ståltekniks verkstad var dessutom takhöjden hög, vilket ökar risken för ljudalstring. Sedan fokuserade vi på väggen och detaljerna som ansluter mot befintliga tak, ljudfogar samt isolering. 

Vi kontaktar ratar med Libro Ståltekniks VD, Christian Granlund, för att höra hur han ser på det nu slutförda arbetet.

– Vi är otroligt nöjda med våra nyutbyggda lokaler och HZ Byggs insats. De uppvisade en fantastiskt förmåga att utföra projektet enligt den utsatta planen och bli klara med allt i tid, in till minsta lilla skruv.

Kund:
Kvalitena Fastigheter
(Librå Stålteknik)

Byggtid
Hösten 2020

Entreprenadform:
Totalentreprenad

Uppdrag
Bygga ut Libro Ståltekniks verksamhetsytor.

Mål
Förbättra ljudisoleringen i lokalerna.

Ort:
Uppsala

Vill du diskutera ett projekt?
Johan Zillén
VD
+ 4670 943 91 02
johan.zillen@hzbygg.se

Visa alla nyheter