HZ Bygg ingår ramavtal med Kommunfastigheter i Knivsta

HZ bygg har nu ingått i ett ramavtal med Kommunfastigheter i Knivsta om två år med möjlighet till förlängning till totalt fyra år. Avtalet  innefattar Kommunfastigheter i Knivsta, Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB och Knivsta Kommun. 

Kommunfastigheter i Knivsta angav en ovanlig begäran under upphandlingen. Tillsammans med referenskraven begärde de även slutbesiktningsprotokoll. Detta för att få en bild av hur en tredje part bedömer HZ Byggs resultat.

– Oftast begär man bara in referenspersoner men i detta fall ville man även ha slutbesiktningsprotokoll på referensprojeketet. Det här var  en ny tanke, ett nytt sätt att granska. Det tycker vi är jättebra. Det gör att kunden får se, svart på vitt, vad vi kan leverera. Nya ideér välkomnar vi! Det gör vårt samarbete med Kommunfastigheter i Knivsta än mer spännande. Det gör oss nyfikna på vad som kan komma härnäst, berättar Johan Zillén, VD på HZ Bygg. 

Nu har parterna skrivit på ett ramavtal för två år, som kan förlängas två gånger om ytterligare ett år på varje tillfälle. Totalt kan man förlänga avtalet till fyra år. 

Alla typer av fastigheter i fokus 

Knivsta Kommun har tre helägda fastighetsbolag. Knivstabostäder AB, samt moderbolaget Kommunfastigheter i Knivsta AB med dotterbolaget Alsike Fastighets AB. Här ingår alla typer av fastigheter: Bostäder, lokaler, skolor, sim- och sporthall, brandstation m.m. HZ Bygg ser fram emot att etablera en närvaro i Knivsta Kommun, skapa en relation tillsammans och lära av varandra. 

”Vi ser fram emot att växa tillsammans!” 

Knivsta kommun är en kommun på frammarsch och har varit i många år. Det här är något som Johan kan känna igen hos HZ Bygg som gör en liknande resa. 

–  Kommunfastigheter i Knivsta står för mycket som kännetecknar HZ Bygg. Likt Knivsta kommun så vill vi också lära, växa och utvecklas. Vi ser goda möjligheter till att göra detta tillsammans, berättar Johan Zillén. 

Stefan Näsbrant, Fastighetschef på Kommunfastigheter i Knivsta och Knivstabostäder fyller i:

– Knivsta kommun är inne i en expansiv fas där både Knivsta och Alsike expanderar, vilket är väldigt roligt.

Alltfler flyttar till Knivsta – ger nya och utökade behov

Just nu bygger Kommunfastigheter i Knivsta en idrottshall som står klar hösten 2022 samt gör dem cirka 40 ombyggnationer löpande under året. Framåt så planerar även Knivstabostäder att bygga cirka hundra nya hyresbostäder. Vidare planerar kommunen att bygga 3500 nya bostäder fram till 2035.

– Det är en positiv utveckling att alltfler väljer att flytta hit och det innebär att vi måste se över våra fastigheter samt planera att bygga andra oumbärliga verksamhetslokaler såsom vårdcentraler och skolor. Vi sätter stort värde i att hitta rätt byggaktörer för framtida byggnationer. Det är viktigt att vi tar hand om det som gör Knivsta till Knivsta. En sammanhållande och trygg bebyggelse med närhet till naturen, berättar Stefan.

Visa alla nyheter