HZ Bygg blir BF9K-certifierade

Vi har valt att bli certifierade enligt BF9K för att bli en bättre, starkare och tryggare samarbetspartner för våra kunder och leverantörer, säger HZ Byggs vd Johan Zillén.

BF9K är framtaget av Stockholms Byggmästareförening, en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag. BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är anpassat specifikt för företag i byggbranschen.  Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I år firar HZ Bygg 40 år och har även förstärkt organisationen genom köpet och fusionen av PR Bygg, som redan tidigare var certifierade enligt BF9K. 

– Det känns fantastiskt att hela HZ Bygg nu är certifierat, samtidigt som vi firar 40 års-jubileum, säger Johan Zillén.

Visa alla nyheter