Om företaget

Håkan Zillén startade HZ Bygg som enmansföretag år 1979. Efter att ha bildat aktiebolag tio år senare har företaget haft en stabil tillväxt som grundar sig i erfarenhet, ett starkt förtroende hos beställare och ett gott anseende. I dag består HZ Bygg av ca 30 anställda snickare, målare och betongarbetare som alla bidrar till HZ Bygg ABs goda renommé.

HZ Bygg AB använder ett eget upprättat dokument gällande miljö- och kvalitetsystem samt miljöpolicy vilket bygger på ISO 14001 och ISO 9001. Detta innebär att organisationen vill skapa förståelse och insikt i miljöfrågor. Företaget är även medlem i Sveriges Byggindustrier och Upplands Byggmästareförening.